La fibromiàlgia és una condició crònica caracteritzada per dolor generalitzat, fatiga, trastorns del son i sensibilitat en músculs, tendons i articulacions. Tot i que la causa exacta de la fibromiàlgia continua sent desconeguda, es creu que està relacionada amb el mal funcionament del sistema nerviós central, cosa que resulta en una major sensibilitat al dolor. La neuromodulació no invasiva NESA de Xsignal ha demostrat ser una opció de tractament prometedora per als pacients amb dolor crònic en la fibromiàlgia, ja que pot abordar diversos símptomes associats amb aquesta condició.

Alguns dels beneficis específics de l’aplicació d’aquesta tecnologia en pacients amb fibromiàlgia inclouen:

Reducció del dolor crònic: La neuromodulació actua sobre el sistema nerviós autònom, ajudant a restablir l’equilibri i disminuir la sensibilitat al dolor en pacients amb fibromiàlgia. Com a resultat, els pacients poden experimentar una disminució significativa en el dolor crònic i una millora en la qualitat de vida.

Millora del son: La fibromiàlgia sovint s’associa amb trastorns del son, com insomni i o son no reparadora. En equilibrar el sistema nerviós autònom, la neuromodulació no invasiva NESA de Xsignal pot millorar la qualitat del son i ajudar els pacients a descansar de manera més efectiva.

Disminució del cansament: El cansament és un símptoma comú en pacients amb fibromiàlgia, i pot ser debilitant. La neuromodulació pot ajudar a reduir el cansament en millorar la funció del sistema nerviós i permetre una millor regulació de l’energia en el cos.

Complement a altres teràpies: La neuromodulació no invasiva NESA de Xsignal es pot emprar com un complement a altres tractaments per a la fibromiàlgia, com la fisioteràpia, l’exercici, la teràpia cognitivoconductual i els medicaments. En abordar múltiples aspectes de la condició, la neuromodulació pot millorar l‟efectivitat general del pla de tractament.

Neuromodulació no invasiva

En resum, la neuromodulació no invasiva NESA de Xsignal pot ser una eina valuosa en el tractament del dolor crònic en pacients amb fibromiàlgia. En tractar els símptomes clau de la condició i millorar la funció del sistema nerviós, aquesta tecnologia pot oferir alleugeriment i una millor qualitat de vida als que pateixen aquesta malaltia crònica. Si tens fibromiàlgia i estàs interessat/da a provar la neuromodulació com a part del teu tractament, demana cita a Ignis fisioteràpia.