La Mesoteràpia és un mètode terapèutic amb el qual s’injecten petites quantitats de medicaments bioreguladors, subcutanis o molt superficials per tractar lesions esportives, traumatològiques i de reumatologia en general com l’artrosi, l’artritis o altres problemes degeneratius.

Els objectius fonamentals de la Mesoteràpia en fisioteràpia amb medicaments bioreguladors són:

  • la regulació dels processos inflamatoris,
  • l’estimulació de la curació natural,
  • la regulació de teixits del cos danyats,
  • l’estimulació de la circulació sanguínia,
  • i l’estimulació de la via endocrí-immunològica.

En aquest tractament és fonamental el coneixement de la zona a tractar, així com la dosi i la medicació a utilitzar.

Es tracta d’una tècnica força nova que està obtenint molt bons resultats per a la inflamació i el dolor, tant en patologia aguda com crònica, mitjançant substàncies naturals d’alta qualitat com Traumel, el primer medicament bioregulador que actua com a analgèsic i antiinflamatori, desenvolupat pel Dr. Reckweg. Fa seixanta anys que és líder en el mercat dels medicaments biològics per a fases de reacció inflamatòria.
 

Mesoteràpia amb Traumel

Traumel està indicat per tractar lesions inflamatòries del sistema musculoesquelètic cròniques o agudes que cursen amb dolor per esquinços, contusions, contractures, i altres lesions musculars. És un medicament natural i eficaç que ajuda a escurçar els processos inflamatoris i accelera la curació.

Les millores es poden començar a notar a la primera sessió, en què s’activa la circulació i oxigenació de la zona a tractar. Les sessions de Mesoteràpia amb el medicament bioregulador Traumel tenen una durada aproximada de 20 a 30 minuts per sessió. La freqüència de les sessions sol ser de 5 a 10 sessions, 1 per setmana, segons la patologia i l’evolució del pacient. En finalitzar les sessions, es poden tornar a repetir al cap de sis mesos o any, ja que els seus resultats són duradors i persisteixen a llarg termini.

Per a més informació, contacta amb Ignis Fisioteràpia. Des del nostre centre de fisioteràpia a Girona ens dediquem a millorar al màxim la qualitat de vida dels nostres pacients mitjançant les tècniques més noves del moment.