La Mesoteràpia és una forma senzilla d’aplicar substàncies naturals mitjançant microinjeccions, en petites quantitats, per a tractar lesions esportives, traumatològiques i reumatològiques obtenint excel·lents resultats.

La tècnica consisteix en la infiltració intradèrmica (2-4 mm), no profunda, en els punts gallet o zona a tractar per a administrar dosis baixes dels medicaments bioreguladors en la MEC (tècnica intersticial-activació del sistema bàsic de Pischinguer). Els seus mecanismes d’acció són: l’acció mecànica directa de l’agulla més l’acció del fàrmac bioregulador. Es realitzen micropunxades múltiples, realitzades de manera manual o assistida, amb els principis actius individualitzats.
 

Medicaments bioreguladors en Mesoteràpia

 

Els medicaments bioreguladors s’empren per a tractar processos crònics i aguts. Estan composts per substàncies naturals (vegetals, animals o minerals) en microdosis, en el rang de concentracions d’hormones, enzims, neurotransmissors, de l’organisme. És a dir, es troben en les mateixes concentracions que els mediadors de les respostes biològiques. Per aquest motiu, els medicaments d’acció bioreguladora es toleren molt bé, són segurs per a l’organisme, altament efectius i gairebé sense efectes secundaris ni reaccions biològiques, i tampoc interfereixen amb altres medicaments.

Aquestes substàncies naturals ajuden a aprofitar els recursos ja presents en l’organisme del pacient. A major fragmentació del medicament i major nombre d’actes punturals (microdosis-micropunxades), major és el nombre de receptors activats i major és la resposta farmacològica.

Amb la Mesoteràpia obtenim un gran avantatge: subministrant dosis infinitesimals de medicaments bioreguladors hi ha una absència absoluta d’efectes secundaris, evita la intoxicació i no produeix al·lèrgies. També es poden emprar en persones amb múltiples patologies cròniques, esportistes, nens i dones embarassades.

Per tant, la curació objectivada per la desaparició dels símptomes s’obté de prescriure dosis petites de la substància natural on els efectes en la persona sana són semblants als símptomes del malalt. És a dir, mitjançant la mesoteràpia, apliquem aquests medicaments bioreguladors per a activar els mateixos recursos del cos, creant un estímul en l’organisme del pacient per a aconseguir un efecte curatiu. D’aquesta manera, és el mateix cos del pacient qui aconsegueix la curació de la seva malaltia.

Contínua llegint per a saber més sobre els beneficis de la mesoteràpia en tractaments fisioterapèutics.